SIVENA | Blanka Hudecová - koučka a mentorka

Mentorink

Mentorink je profesionální nástroj, se kterým se v různých formách setkal každý z nás, kdy mentor podporuje proces učení druhé osoby – mentee.

Mentorování je proces, který pomáhá mentorovaného rozvíjet na základě jeho osobních cílů a přání. Mentor je v tomto případě jeho pomocníkem a průvodcem, který k dosažení osobnostního růstu menteeho používá vysoce efektivní metodu podávání zpětné vazby. Je to nenátlaková metoda, kdy se postupně staví vzájemný vztah založený na důvěře ve zlepšování. Postupně cítíte, že se mentor stává vzorem, někým, komu můžete věřit. Během procesu Vás mentor vede k podnětným nápadům, vybízí k dosažení stanovených cílů a upozorňuje na možná úskalí. Pokud je žádoucí, může předávat odborné a zkušené rady. Prostřednictvím dobře položených otázek Vám umožňuje se dívat na věci z jiné perspektivy, zvyšuje sebevědomí a konfrontuje Vaše negativní vzorce chování a postoje.

Menorink je často spojován se slovem koučink. V tomto případě je schopnost koučovat nedílnou součástí mentorinku, kdy pro zvýšení efektivity práce s klientem, je často využíván koučovací rozhovor.


Mentorink pro obchodní manažery

Obchodní manažer bývá na svá rozhodnutí často sám. Někdy je pro něj důležité, probrat své postupy s nezávislým člověkem.

Na první schůzce si vždy vyjasníme, jaké je konkrétní očekávání manažera. Jestli od mentora očekáváte spíš radu a jiný úhel pohledu, nebo si chcete uvědomit, co děláte dobře a co potřebujete dělat jinak. Mentor pak navrhne další postup a je zodpovědný za proces vedení komunikace k cíli. Obchodní manažer si pak lépe uvědomí, jak ho vnímá určitý klient, co od něj očekává, jak ve své roli obchodního manažera působí na okolí, kde získávat energii pro další práci.

Mentorink v tomto směru chápu jako předávání nejlepších postupů, zkušeností a názorů z oblasti řízení prodeje, obchodních dovedností a komunikací s obchodními týmy.

 


Vyžádejte si podrobnější nabídku. Mentoruji také vedoucí pracovníky ve firemním prostředí a školství, případně i studenty.

Blanka Hudecová - Profesionální kouč a mentor
Boněcko I 273, 760 01 Zlín - Příluky, tel.: 605 457 080, e-mail: hudecova@sivena.cz

Copyright © 2012-2016 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz

Kdo jsem

- Zaměření
- Odborné zkušenosti a certifikáty

Nabízené služby

- Koučink
- Mentorink
- Outplacement
- Kariérní poradenství

Reference

- AVEX TRADE, spol. s r.o.
- Qeneo s.r.o.
- Stavosvit, a.s.
- Obchodní manažeři OVB Allfinanz, a.s.
- Krajská hospodářská komora Zlínského kraje