Blanka Hudecová

Mgr. Blanka Hudecová, PCC

Motto: „Podpořím vaše kroky i vaši novou energii.“

„Jsem profesionální koučka ICF a mentorka. Při práci s klienty čerpám ze svých zkušeností a z přesvědčení, že každý člověk může vyniknout.“

S radostí bych vás chtěla informovat, že v září 2019 jsem získala prestižní mezinárodní certifikaci kouče PCC, kterou v té době mělo 24 koučů ICF ČR.  Jsem ráda, že mohu být ve Zlínském kraji vzorem profesionálního koučinku jako kouč, nebo jako regionální koordinátor ICF ČR, či ambasador Mezinárodního týdne koučování ICW 2020.

V současné době se zaměřuji na individuální a týmový koučink. Díky své dlouholeté obchodní praxi jsem žádanou mentorkou pro obchodní segment. Baví mě vést manažery k jejich osobnímu a profesnímu rozvoji. Můj koučovací přístup je partnerský a nedirektivní. Ovládám facilitační techniky, mediaci konfliktů, pracuji projektově jako supervizor.

Řídím se ICF etickým kodexem, koučuji v souladu s ICF kompetencemi profesionálního koučování

Celou svou pracovní kariéru jsem pracovala na manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu, převážně v segmentu reklamních a komunikačních agentur a ve stavebnictví. Mám konkrétní obchodní zkušenosti, i zkušenost s vedením obchodních týmů a rozvojem jejich potenciálu. Má kariéra se postupně vyvíjela. Zaměřila jsem se na oblast lidských zdrojů, na firemní vzdělávání, pracovala jsem jako externí manažer a marketingový specialista v různých firemních projektech.

Historie: Koučink v jeho čisté podobě jsem objevila až v roce 2011, své koučovací vzdělání jsem spojila s ICF akreditovanou koučovací školou – Koučink akademie. Jedinečnost vzdělávacího prostředí spolu s vynikajícími lektory a kouči mě ovlivnila natolik, že jsem se rozhodla opustit tvrdou manažerskou pozici. Následovaly měsíce, ale spíš roky intenzivní práce na sobě, na celkovém nastavení svého přístupu a vztahu k lidem, které jsem koučovala. Chtěla jsem být jejich partnerem a podporovatelem. Učila jsem se, jak budovat společnou důvěru v proces koučinku. Důvěru a partnerství dnes chápu jako nejdůležitější hodnotu pro fungování koučinku. Jak se mi to daří, můžete vyzkoušet…

V roce 2013 jsem založila Zlínskou Koučovací Platformu a soustředila okolo sebe kouče, mentory a lektory s cílem pomoci firmám vytvářet koučovací kulturu v organizacích.

V letech 2016 – 2018 jsem pracovala a získala další zkušenosti jako viceprezidentka naši profesní organizace ICF ČR, z.s. Má oblast působení se soustředila na rozvoj ICF v regionech mimo Prahu, marketing a propagaci ICF na sítích. Patřím mezi aktivní členy. Od roku 2015 jsem v organizačním týmu pro Mezinárodní týden koučování ICW a propaguji jeho celosvětovou myšlenku. Další projekty našeho spolku, na kterých jsem pracovala: Konference „Síla koučování“ (2015), Konference „Tvorba a rozvoj koučovací kultury v organizacích“ (2017), Konference ICF South Afrika v Cape Town (2017), Konference EMEA Leader Meeting v Jihoafrické republice (2017), vystoupení v TV NOVA s projektem ICW 2018 (2018), projekt To dáš! (od 2019) – Společný projekt Coca-Colla HBC Česko a Slovensko, Nadace Terezy Maxové a ICF ČR. Mimo koučovací projekty pracuji jako supervizorka v projektu PATRON – PATRONKA. Více informací o projektech najdete zde.

A proč podnikám pod značkou SIVENA? Když jsem v roce 1998 hledala název pro moji novou agenturu pro billboardy, bylo obvyklé, že se v této době ještě neprosazoval osobní brand. Každý podnikatel hledal název, který se dobře pamatuje a něco znamená. Já si vybrala rybu – sivena amerického, dravou pstruhovitou rybu, s ostrými zoubky. Taková jsem byla. A kamarádka mi řekla, “Běž do toho, vždyť to značí SI VElmi NAdaná a to ty jsi!" Zasmály jsme se a já občas tento příběh vyprávím, když se představuji. I když v billboardech již dávno nepodnikám, název jsem si nechala. A rybu sivena najdete také v novém logu.

Certifikáty