Pro soukromé osoby

Life koučink pro každého

Motto: „Jako výsledky sportovce záleží na kvalitě trenéra, s dobrým koučem dokážete zlepšit kvalitu svého života.“

Co můžete ode mě jako kouče očekávat?

 • Proces a strukturu
 • Partnerství
 • Úkoly
 • Důvěru

Určitě máte přátele, kteří pořád něco řeší. Chtějí se někam v životě posunout, mají problémy se sebou, v rodině, s plánováním času, hledají ten správný osobní vztah. Metodou pokus – omyl zkouší najít nejlepší řešení, vychovávají podle nejlepších představ své děti, zkouší s nimi komunikovat jinak, tak jak si přečetli na internetu. A ono to všechno nějak nefunguje. Pak čtou odborné články, chodí na workshopy, poslouchají webináře, navštěvují kartářku, psychologa, poradce, atd. To dělají ti aktivní. Dozví se zajímavé postupy a řešení. Zkouší je aplikovat. Pak najednou objeví, že články, které přečetli, nejsou přímo o nich, že rady, které na semináři dostali, pro ně nefungují, že kartářka sice mluvila o očekávaném štěstí, ale ono nepřichází.

Co tedy dál? Uvědomí si, že jsou vlastně jedineční, že návody, které četli, jsou fajn v obecné rovině, ale pro ně zas tolik nefungují. Pokud však chtějí na sobě pracovat a najdou odvahu dojít ke svému cíli, mohou zkusit individuální koučink. Najít si kouče, kterému důvěřují, který se zaměří pouze na ně, na jejich potřeby, který je provede k tomu, co je specifické pouze pro jedinou důležitou osobu – a tou jsou oni.

Hledáte tedy kouče?

Ptejte se na jejich vzdělání, počet odkoučovaných hodin, doporučení. Ti náročnější, se zajímejte o certifikaci kouče, členství v profesní organizaci, praxi v projektech, v neziskové oblasti, specializaci v koučování a vnímejte koučovací jazyk, nebo-li způsob, jak kouč s vámi mluví. 

Zvažujete životní koučink? Stáhněte si leták s informacemi, jak koučování probíhá zde

Jaké téma si můžete přinést pro life koučink (životní koučink):

 • Cítím potřebu změny, chci to řešit a hledám podporu.
 • Hledám nový zdroj, inspiraci a motivaci.
 • Mám nedostatek sebevědomí a chci to změnit.
 • Mám obavy, že jsem vyhořel a chtěl bych najít cestu ven.
 • Mám pocit, že se mnou někdo manipuluje.
 • Potřebuji lépe komunikovat, ale něco mi brání.
 • Potřebuji se naučit říkat NE.
 • Jak mám zkrotit čas a žít bez stálého stresu.

 

Mediace konfliktu

Určeno všem, kdo potřebují řešit otevřený konflikt mezi dvěma osobami, mezi jednou osobou a týmem, mezi skupinami či týmy. Výsledkem je schopnost zastavit eskalaci konfliktu a porozumět, proč druhá strana takto reaguje. A pokud bude ochota na obou stranách, tak i schopnost pokračování v další komunikaci. Jsem schopná pracovat pouze s jednotlivcem tak, aby vzniklému konfliktu porozuměl a dokázal udělat první krok. Jeho druhá strana se zapojit může, ale nemusí. Výcvik Mediace konfliktu jsem absolvovala u Bhagata v Lažanech v 2019.

Proč právě konflikt

Na pracovišti, doma a vlastně všude kolem, kde se něco děje, může vzniknout konflikt. Konflikty samy získají hybnost a lehce dochází k eskalaci. Z přátel se stávají nepřátelé, kolegové se snaží navzájem zničit, vztahy se rozpadají. Tyto konflikty většinou končí nějakou destrukcí a obě strany tím ztrácí. Pokud chceme být schopni sami pracovat s těmito situacemi, potřebujeme pochopit mechanismy, které přispívají k eskalaci. Potřebujeme mapu a prostředky k tomu, jak dodat danému konfliktu nový směr.

Jeden z největších zdrojů eskalace je vnímané ohrožení důležitých aspektů člověka. Tato hrozba ho nutí dostat situaci pod kontrolu, silou přemoci anebo zničit druhou stranu. Tento postoj druhá strana vnímá také jako ohrožení a zareaguje na stejné úrovni. Čím více daný člověk vnímá ohrožení, tím tvrdší je jeho reakce. Větší agrese se může vyvinout do boje na život a na smrt. Pokud se tato situace dostane až sem, je velice obtížné z ní vystoupit a najít řešení, které by nebylo destruktivní. Ustoupení by znamenalo prohrát a stát se zranitelným.

Řešení existuje

Pokud se podíváme na ohrožení a vnímané hrozby z jiného úhlu pohledu,  můžeme najít hodnoty, které se skrývají za pocity ohrožení. Cesta k rozvíjení respektujícího postoje k druhému spočívá v uvědomění si svých hodnot, uznání těchto hodnot a schopnost komunikovat o nich. Možná budou mezi jednotlivými stranami stále odlišnosti, ale spirála eskalace je takto zastavena a komunikace začne být opět možná.

Dalším důležitým faktorem je neverbální komunikace, která vytváří až 95% významu sděleného. Uvědomění si neverbálních vzkazů a významů, které přičítáme v komunikaci druhému člověku, dotváří celkový obraz komunikace. Naučíte se kroky k zastavení eskalace a k tomu, jak pomoci druhé straně se cítit v bezpečí a být schopný znovu komunikovat bez eskalace.

Koučování s koňmi, cesta k sebepoznání

KONĚ – už vás někdy napadlo, že kůň si s vámi může povídat? Říct informace, které si neuvědomujete a neberete je za své? Zajímá vás, jak to funguje? Je to opravdu tak, že se o sobě můžete dozvědět něco přímo od koně?

“Určitě ano", říká lektorka a terapeutka Míša Bičová, která pracuje s koňmi celý život a je vyhledávanou odbornicí na hipoterapii – léčbu koněm. Její klisna Lily má licenci ČHS od České hiporehabilitační společnosti a požadované úkoly splnila na jedničku. Míša dlouhodobě využívá Lily k hipoterapii samostatně a nebo v různých projektech a to s velkými úspěchy. A protože se naučila používat koučovací přístup při vedení koní, přivítala spolupráci se mnou jako certifikovaným koučem a dohodly jsme se na spolupráci. Rády bychom vám nabídli možnost prožít tento zážitek.

Budete mít jedinečnou příležitost se na sebe podívat očima koně, objevit zatím nepoznané. Poznat a na vlastní kůži si vyzkoušet, jak s pomocí koně najít klid a rovnováhu, tolik potřebnou v dnešním světě. Můžete ke koni jen přistoupit, nebo se dotknout, pozorovat se vzájemně. Jednotlivcům a nebo v malé skupině vám nabídneme koučovací techniky s asistencí koní, které patří do oblasti osobního rozvoje, a které vycházejí z hipoterapie a volně na ni navazují. Organizujeme jednotlivá setkání i zážitkové pobyty s ubytováním ve Zlíně. Teorie i praktická část probíhá v areálu Biofarmy Březová, 10 km od Zlína.

Je určeno pro všechny, kdo se chtějí zastavit, vnímat přírodu, uvědomit si daný okamžik spolu s koněm. A rozhodnout se, udělat posun v životě.

Co se především naučíte:
– odnesete si jedinečný zážitek se setkání s koňmi
– objevíte touhu ke změně a k sebepoznání
– najdete sebe
– napojíte se na vlastní intuici
– uvědomíte si, jak důležité je mít čas pro sebe
– dělat rozhodnutí vás začne bavit jinak
– získané techniky začnete plně využívat pro svůj osobní růst

Těším se na vás spolu s Míšou, majitelkou sedmi krásných koní. Cena na vyžádání.

Motto: „Za ty roky jsem se naučila důvěřovat koňskému úsudku a stádo mě ještě nikdy nezklamalo“ Linda Kohanov

Možnosti další práce s jednotlivcem

V tomto odstavci bych ráda sdělila, že existují další možnosti, jak individuálně pracuji s každým člověkem. Každý si v sobě nese různé oblasti, kde potřebuje podporu. Může to být práce, podnikání, kariéra, rodina, vztahy, zdraví, atd. Doporučuji se zeptat, jestli danou oblast řeším. Pokud ano a z našeho rozhovoru poznám, vaši chuť ke změně, vaši schopnost převzít odpovědnost za svůj rozvoj, schopnost pracovat na úkolech, určitě se dohodneme na spolupráci. Na témata, která neřeším, vám doporučím jiného odborníka. 

Smlouva, dohoda, objednávka

Pokud se jedná o dlouhodobější spolupráci, např. 6 setkání v průběhu půl roku, můžeme podepsat smlouvu o koučování, kde specifikujeme cíl, kterého chce koučovaný dosáhnout. Před podpisem se o metodách a postupech pobavíme a nabídnu vám zkušenostně vhodné cesty k dosažení cíle. Smlouva ošetřuje naše vzájemné vztahy. Další formou spolupráce je ústní dohoda a nebo písemná či ústní objednávka. Tuto používám tehdy, kdy se klient zatím rozhoduje, jestli mu stačí 1 – 2 schůzky a pak bude pokračovat dál. Chtěla bych vás ubezpečit, že mi jde o efektivitu setkávání. Pokud vidím, že klient nepracuje mezi setkáními, bavíme se o tom proč. Jestliže se shodneme, že cíl schůzky byl naplněn, navrhuji další postup nebo nabízím ukončení schůzky.

Tvorba ceny

Tak jako je každý člověk specifický a i já tvořím specifickou cenu pro danou zakázku. Používám většinou hodinovou sazbu, případně cenu za celou zakázku a nebo za balíček služeb. Také záleží na požadovaných vstupech a výstupech, které jsou důležité hlavně pro firemní prostředí, kdy do objednávky vstupuje třetí strana, např. HR oddělení. Tyto se obvykle promítnou do ceny. V případě projektů, kde je nastavena určitá cena, zavolejte, můžeme společně prodiskutovat možnosti. Co se týká PRO BONO aktivit, nabízím je v rámci Mezinárodního týdne koučování, který bývá v květnu. Jsem otevřená i dalším zajímavým PRO BONO projektům.

Konzultace ZDARMA

Ozvat se můžete na čísle: +420 605 457 080

Úspěch našich setkání záleží na vzájemné důvěře. Nabízím zdarma úvodní rozhovor po telefonu jako příležitost pro nás oba zjistit, zda najdeme společný prostor pro spolupráci. V průběhu cca 15 min otevřeme možnosti, které vás zajímají. Položím vám několik otázek. Zjistíte, jestli je koučování ta správná cesta, nebo zda chcete na svůj výsledek dosáhnout rychleji díky poradenství či mentoringu.