Pro firmy

Koučování lídrů a podnikatelů

Motto: „Mým přáním je, aby se koučovací přístup stal běžnou součástí komunikace v celé společnosti."

Když jsem si před lety zvolila motto do svého medailonku, byla jsem právě po ukončeném koučovacím výcviku. Cítila jsem, že mi hodně vadí, že ve společnosti chybí respekt k druhým, naslouchání, pochopení toho druhého. Myslela jsem si, že stačí se naučit dobře koučovat a koučovací přístup tak nějak přijde sám.

Dnes již vím, koučovací dovednosti a koučovací přístup je ideální pěstovat společně. Díky koučinku dochází často ke změně v postoji a jednání koučovaného. Proto je ideální, když se tato transformace upevňuje zpětnou vazbou a procvičováním, když můžete v praxi pozorovat vaše úspěchy a učit se z neúspěchů. Jakmile projdete koučovacím výcvikem u koučovací školy, nezůstávejte se získanými dovednostmi sami. Můžete mě oslovit, a společně nastavíme způsob, jak získat z výcviku to nejlepší.

Uvažujete o koučovacím výcviku? Doporučím vám, jak se na poli koučinku orientovat.

Přemýšlíte nad ochutnávkou koučinku? Domluvte si schůzku, jako ambasador značky ICF, vám nabídnu to nejlepší pro vaše potřeby.

Hledáte byznys kouče? Jste na správné adrese. Pomůžu vám integrovat a ukotvit vaše nabyté znalosti k posílení manažerských kompetencí. Budeme společně pracovat na rozvoji emoční inteligence a kvalitativně posilovat váš výkon. 

Chcete zavést koučovací kulturu ve vaší organizaci? Společně s mými kolegy kouči vás provedu tímto procesem.

Osobní růst klíčových zaměstnanců

Upoutávka ke koučinku: “Získejte to nejlepší, co v sobě máte. Pusťte se na dobrodružnou výpravu. Do svého nitra. K porozumění své situace. K vyjasnění nových pohledů. A k nalezení klidu s objeveným řešením."

Jako kouč vás budu podporovat na cestě neustálého zlepšování, respektovat, že právě vy jste expertem na svůj život. Naučím vás, pracovat s informacemi, které již v sobě máte, se znalostmi, které jste získal. Díky koučování vás seznámím i s koučovacím přístupem, který dokážete jednoduše uplatnit ve vašem týmu. Nechám vás nahlédnout do vašeho nitra, posílit svůj vnitřní klid. Být v souladu sám se sebou a se systémem, ve kterém žijete nebo je okolo vás.

Pokud patříte mezi klíčové zaměstnance ve vaší firmě, neváhejte mě kontaktovat. Spolu s vaším personálním oddělením najdeme cestu, jak využít koučink pro váš osobní rozvoj.

Metody, které používám: aktivní naslouchání. správně formulované koučovací otázky, identifikace možností, práce na reálném postupu k řešení, měření úspěšnosti, identifikace bariér, konstruktivní zpětná vazba, inspirace. 

Týmový koučink

Co to je týmový koučink?

Je to opakované setkávání pracovního týmu s koučem se stanoveným cílem či tématem. Jde o hledání optimální cesty k jeho dosažení. Kouč vystupuje jako expert na proces hledání řešení nikoliv na konkrétní problematiku. Konkrétním výstupem může být řešení konkrétního projektu, podniková vize, příprava strategie, řešení obchodních procesů, sestavování nových týmů, kreativita v úkolech.

Kdy je týmový koučink vhodný?

  1. Chcete jako šéf svůj tým rozvíjet a je pro to vhodný čas?
  2. Je skupina otevřená práci na sobě a připravena na sebereflexi?
  3. Existuje ve skupině důvěra, otevřenost, ale také soudržnost ke zdolávání napětí?
  4. Jsou ve skupině dostatečně vyzrálé osobnosti, připravené naslouchat a přebírat odpovědnost?
  5. Chcete využít zkušeností a znalostí lidí ve skupině k přinášení nových návrhů?

Čtyři pravidla v procesu týmového koučování:

  1. Tým podporuje širší celek – FIRMU – a musí být s ní v souladu.
  2. Respektuje vztahy, procesy a výsledky SKUPINY.
  3. Podporuje JEDNOTLIVCE ve skupině, jeho bezpečí.
  4. Respektuje ŠÉFA, jeho směřování, způsob vedení a rozhodování. Šéf ví, kam se skupinou směřuje.

Komu je určen?

Týmový koučink je určen pro týmy nebo skupiny lidí, kteří jsou na sobě pracovně závislí. To znamená, že potřebují spolupracovat, aby dosáhli cíle. Nutnou podmínkou je jejich motivace pro řešení. Nedoporučuji pro týmy s autoritativním vůdcem, který nechce změny, pro týmy s otevřeným konfliktem, případně pokud členové týmu koučink nechtějí.

Jak naplánovat pro tým koučovací kontrakt?

Vyžádejte si schůzku a zamyslete se nad otázkami uvedenými výše. Společně si ujasníme, jestli tým je pro týmový koučink zralý.

Rozvoj agilních týmů

Jako změnový kouč působím v oblasti rozvoje agilních týmů. Agilní metodika SAFe, kterou řadí poradenské firmy mezi pět nejlepších agilních přístupů, je vhodná pro zájemce z oblasti SW vývoje, testování, projektového řízení, business analýzy nebo scrum. Je vhodná především tam, kde se týmy postupně rozrostou a je potřeba agilní přístup napříč firmou efektivně škálovat.  Úspěšné zavedení agilního přístupu není jen o implementaci dané metodiky, je především o změně myšlení dané organizace, která koučink efektivně umožňuje.

Spolu s kolegou Ing. Miroslavem Czadkem, MBA, Ph.D. můžeme koučovat vaše agilní týmy nebo transformovat současné na agilní, vést kurzy SAFe® Scrum Master a Leading® SAFe. Naučíme vás škálovat agilitu pomocí SAFe, dovedeme vás k certifikaci SAFe Agilist, atd. 

Konzultace ZDARMA

Ozvat se můžete na čísle: +420 605 457 080

Úspěch našich setkání záleží na vzájemné důvěře. Nabízím zdarma úvodní rozhovor po telefonu jako příležitost pro nás oba zjistit, zda najdeme společný prostor pro spolupráci. V průběhu cca 15 min otevřeme možnosti, které vás zajímají. Položím vám několik otázek. Zjistíte, jestli je koučování ta správná cesta, nebo zda chcete na svůj výsledek dosáhnout rychleji díky poradenství či mentoringu.