SIVENA | Blanka Hudecová - koučka a mentorka

Kdo jsem - kouč a mentor

Jmenuji se Blanka Hudecová a pro své klienty jsem jejich kouč a mentor. Zaměřuji se převážně na koučink jednotlivců, týmový koučink a mentorink pro obchodní manažery. Jsem členkou Mezinárodní federace koučů – ICF. Je to největší profesní organizace v oboru koučování na světě.

Při své práci s klienty čerpám ze svých zkušeností a z přesvědčení, že každý člověk může vyniknout. Společně objevujeme radost se učit a nacházet nová řešení. To, na čem spolu stavíme, nejsou ani tak postupy a techniky. Je to rozvoj myšlení, jež umožní napojit se na zdroj Vašich vlastních schopností, ukáže směr, jak být excelentní a vyniknout. Respekt ke svobodě člověka je mým základním kamenem.

Celou svou pracovní kariéru jsem pracovala na manažerských pozicích obchodních oddělení v různých odvětvích (reklama a marketing, lidské zdroje, firemní vzdělávání, segment stavebnictví, atd). Mám nejen konkrétní obchodní zkušenosti, ale i zkušenosti s vedením obchodních týmů a rozvojem jejich potenciálu.

 • Od roku 1993 jsem pracovala na manažerských pozicích v oblasti reklamy a marketingu pro společnost Český okruh, kde jsem vedla obchodní týmy a byla odpovědná za naplnění plánů prodeje. Vytvářela jsem produktové kampaně a spolu s týmem navrhovala a realizovala reklamní komunikaci. Mezi klienty patřily významné společnosti jako Mora, Eta, Lagris, OTF a další.
 • Získané zkušenosti jsem v roce 1999 využila k založení agentury Sivena, specializované na pronájem venkovní reklamy. Mezi další činnosti agentury patřilo vytváření komunikačních strategií, produkční činnost a zajišťování sponzoringu.
 • V roce 2005 jsem ustoupila z pozice marketingové agentury a začala jsem se věnovat vyhledávání zaměstnanců na manažerské pozice pro firmy převážně v Praze.
 • V roce 2007 jsem nastoupila k nadnárodní společnosti Manpower jako Brand manager do Brna, kde jsem vedla druhou největší pobočku v ČR a zakládala novou pobočku společnosti ve Zlíně.
 • Od roku 2009 jsem pracovala jako externí manažerka ve vzdělávací společnosti Profima. Zde jsem získala zkušenosti s procesem vzdělávání a HR ve firmách. Tyto mě nasměřovaly k dalšímu profesnímu vývoji.
 • Mimo koučovací výcvik ICF jsem absolvovala ucelené tréninky manažerských a obchodních dovedností u vzdělávacích společností MASS, Positive, Motiv P a Profima
 • Jsem členkou Bussines leaders fóra (BLF), České asociace mentoringu ve vzdělávání (ČAMV), Krajské Hospodářské komory ve Zlínském kraji (KHK ZK), Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM).
 • V roce 2013 jsem založila Zlínskou Koučovací Platformu – volné sdružení koučů a mentorů.

Koučink v jeho čisté podobě jsem objevila až v roce 2011, kdy jsem své koučovací vzdělání spojila s Koučink akademií. Zakladatele Koučink akademie pana Zdeňka Štěpánka si vážím jak pro jeho myšlenky, tak pro entuziasmus a vnitřní odvahu vybudovat v Horních Libchavách Centrum vědomého managementu. Jedinečnost prostředí spolu s vynikajícími lektory a kouči mně ovlivnila natolik, že jsem opustila tvrdou manažerskou pozici a začala na sobě intenzivně pracovat. Princip podpory a rozvoje lídrů dneška se stal důležitým prvkem mé další práce.

Vycházím z přesvědčení, že zásadním pravidlem úspěšného koučování je důvěrnost a spolehlivé partnerství. Ve své koučovací praxi jsem se zavázala řídit etickým kodexem ICF.


Koučovací vzdělání a zkoušky:

 • První spirála kouče – koučování k řešení – v rozsahu 64 hod od Koučink akademie specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation
 • Druhá spirála kouče – transformační koučování – v rozsahu 73 hod od Koučink akademie specifický trénink koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation
 • Koučování pro oblast cestovního ruchu – v rozsahu 16 hodin v rámci projektu OP LZZ „Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.“
 • Týmový koučink v praxi – v rozsahu 16 hodin od Koučink Centra
 • Kouč junior od Koučink akademie – zkouška

Jako kouč se stále vzdělávám a prohlubuji ICF základní kompetence profesionálního koučování, jsem v tréninku akreditační úrovně Associate Certified Coach (ACC)®, mezinárodně uznávaného titulu.


Certifikáty:
První spirála kouče
akreditovaný vzdělávací program ACSTH/ICF
První spirála kouče
Koučování k řešení od Koučink akademie s.r.o.

Junior kouč
zkouška u Koučink akademie s.r.o.
Druhá spirála kouče
Akreditovaný vzdělávací program ACSTH/ICF
Koučování pro oblast cestovního ruchu
Czechturism, AHR ČR
Týmový koučink v praxi
Koučink Centrum, s.r.o.Certificate of Membership
International Coach Federation
Certifikát EXTERNÍ MENTOR
Certifikát Fond dalšího vzdělávání, p.o.
Associate Certified Coach (ACC)
International Coach Federation

Mgr. Blanka Hudecová, ACC je profesionální kouč & mentor působící nejen ve Zlíně.

Blanka Hudecová - Profesionální kouč a mentor
Boněcko I 273, 760 01 Zlín - Příluky, tel.: 605 457 080, e-mail: hudecova@sivena.cz

Copyright © 2012-2016 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz

Kdo jsem

- Zaměření
- Odborné zkušenosti a certifikáty

Nabízené služby

- Koučink
- Mentorink
- Outplacement
- Kariérní poradenství

Reference

- AVEX TRADE, spol. s r.o.
- Qeneo s.r.o.
- Stavosvit, a.s.
- Obchodní manažeři OVB Allfinanz, a.s.
- Krajská hospodářská komora Zlínského kraje