SIVENA | Blanka Hudecová - koučka a mentorka

Koučink


„Mým přáním je, aby se koučovací přístup stal běžnou součástí komunikace v celé společnosti".

Blanka Hudecová


Proč právě koučink

Koučování je efektivním nástrojem pro dosažení osobních a profesních cílů, prostředkem k všestrannému rozvoji člověka. Koučink jako metoda pomáhá otevírat v koučovaném člověku jeho potenciál.

Jestliže cítíte, že si potřebujete ujasnit změnu, nad kterou stále přemýšlíte, jestliže víte, že existují různé překážky, které Vám brání plně využít vlastních sil, seznamte se s koučinkem.

Jako kouč pokládám klientovi vhodně mířené otázky, plně mu naslouchám a povzbuzuji k plnému využití svých schopností. Při společném setkání si v první řadě vymezíme cíl, kterého chcete jako klient dosáhnout. Pak s podporou kouče prozkoumáváte a nalézáte vhodnou cestu k tomuto cíli. Pokud je celý proces v souladu s Vaším vnitřním přesvědčením, dochází k posilování sebeuvědomění a sebeúcty. Přes tyto vnitřní procesy se rozšiřuje i pole Vašich možností.


Stručně řečeno:
Klient si během spolupráce s koučem v určitém okamžiku udělá jasno: lépe si uvědomí, co opravdu chce, zreviduje své přístupy, postupy a postoje. Koučování ctí a podporuje individualitu a jedinečnost člověka. Vztah klient - kouč vytváří bezpečné prostředí pro další růst člověka, který se díky tomu stává aktivním tvůrcem svého života.


Firemní koučování - přínosy:

 • Koučování odstraňuje nedostatky u jinak skvělých zaměstnanců.
 • Skrze koučování klíčových zaměstnanců se objevují nové možnosti rozvoje, které dosud nikoho nenapadly.
 • Koučování je manažerská metoda, která vede jednotlivce k orientaci na dosahování cíle.
 • Manažeři pak mohou koučovací metody dále použít při své manažerské roli.
 • Spokojený zaměstnanec pracuje efektivněji a podává větší výkony.
 • Koučování je pro úspěšné profesionály, kteří hledají hranice svého výkonu a jsou připraveni přijmout a využít výsledky koučinku pro další úroveň jejich rozvoje.


Vyžádejte si podrobnější nabídku. Ráda Vám navrhnu, jak využít koučink právě ve Vašem firemním prostředí.


Osobní koučování – základní nabídka:

 • Provázení změnou – změna jako příležitost, otevření odvážných řešení, vědomé uskutečňování svých cílů, vyrovnání se se změnami, příprava a realizace změn, hledání efektivních řešení.
 • Zprostředkování vize – niterné hledání odpovědí, nalezení obsahu vlastní životní vize, vývoj se změnou v čase, směřování sebe jako člověka.
 • Profesní koučink – pracovní výkonnost, stanovení priorit, vize, cíle, řešení překážek, odstraňování problémů v komunikaci, zkvalitnění manažerských dovedností, jak se rozhodovat, organizace času, osobnostní rozvoj apod.
 • Koučink pro život (Life coaching) – hledání životní rovnováhy, hledání odpovědí na individuální otázky, životní změny jednotlivce
 • Kariérní koučink – volba profese, plánování budoucí kariéry, změna zaměstnání, hledání nového pracovního uplatnění po ztrátě práce, zvládání pracovních změn, nové směry při podnikání, apod.


Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobeno Vašim individuálním potřebám a cílům. Pomůžu Vám při jejich formulaci jako podněcovatel a průvodce. Náš vztah bude založen na partnerství a společném úsilí o jejich dosažení.


Týmový koučink

 • Je to opakované setkávání pracovního týmu s koučem se stanoveným cílem nebo tématem pro společnou práci, hledání optimální cesty k dosažení těchto cílů. Kouč zde nevystupuje jako expert na konkrétní problematiku, ale jako expert na proces hledání řešení. Týmové koučování obvykle probíhá jako půldenní setkání v týdenní až měsíční frekvenci podle potřeb týmu.

 • Koučovací kontrakt bývá primárně zaměřen na zlepšení týmové spolupráce jako např. komunikace a role v týmu, týmová vize. Konkrétním výstupem může být i podniková vize, příprava strategie, řešení konkrétního projektu, řešení obchodních procesů, sestavování nových týmů, kreativita v úkolech.

 • Nutnou podmínkou týmového koučování je dostatečná míra otevřenosti komunikace v týmu a motivace členů týmu pro řešení.

 • Nedoporučuji pro týmy s autoritativním vůdcem, který nechce změny, pro týmy s otevřeným konfliktem, případně pokud členové týmu koučink nechtějí.


„Týmový koučink není cílem, je prostředkem, jak si uvědomit to, co skupina opravdu chce a jak může cíle dosáhnout. Pomáhá ujasnit, jak může každý člen týmu ke změně přispět.“

Blanka Hudecová - Profesionální kouč a mentor
Boněcko I 273, 760 01 Zlín - Příluky, tel.: 605 457 080, e-mail: hudecova@sivena.cz

Copyright © 2012-2016 Všechna práva vyhrazena HodaDesign | www.hoda.cz

Kdo jsem

- Zaměření
- Odborné zkušenosti a certifikáty

Nabízené služby

- Koučink
- Mentorink
- Outplacement
- Kariérní poradenství

Reference

- AVEX TRADE, spol. s r.o.
- Qeneo s.r.o.
- Stavosvit, a.s.
- Obchodní manažeři OVB Allfinanz, a.s.
- Krajská hospodářská komora Zlínského kraje